Loga


Badania Ekonomiczne

ksiazka

'Badania Ekonomiczne' to seria książkowa prowadzona przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i powstała z inicjatywy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w celu prezentacji dorobku uznanych autorytetów w dziedzinie ekonomii oraz prac młodych, obiecujących naukowców.
W serii ukazują się zarówno monografie naukowe, jak i publikacje podręcznikowe.
Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczy prof. Urszula Sztandar-Sztanderska.

Zobacz w księgarni!

Biblioteka Dzieł Wschodu. Myśl Wschodu

ksiazka

Seria wydawnicza "Myśl Wschodu" zapoznaje polskich czytelników z najważniejszymi dziełami Wschodu, głównie z zakresu religii i filozofii, ale także utworami z innych dziedzin, które odegrały istotną rolę kulturotwórczą w regionie w którym powstały, a często na znacznie większym terenie. Oryginalne teksty w językach orientalnych zostały przetłumaczone i opatrzone komentarzem filologicznym oraz merytorycznym. Każdy utwór poprzedzony jest obszernym wstępem, wyjaśniającym znaczenie utworu oraz rolę, jaką odegrał. Autorami wstępu oraz przekładu są polscy orientaliści, wybitni znawcy tematu.

Zobacz w księgarni!

Wiedza o kulturze

logo WOK

Seria ta stanowi przegląd najwybitniejszych, najbardziej klasycznych tekstów będących refleksją nad kulturą . Każdy z trzech tomów serii prezentuje inny sposób myślenia o kulturze — od wprowadzenia do podstawowych kategorii antroplogicznych po przedstawienie słowa i widowisk jako szczególnych mediów kultury. Seria przeznaczona jest dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w szczególności kulturoznawstwa, etnologii, socjologii i filozofii, a także nauczycieli akademickich. Podręczniki kompilowali specjaliści z Instytutu Kultury Polskiej UW — Andrzej Mencwel (redaktor merytoryczny), Leszek Kolankiewicz, Grzegorz Godlewski, Mirosław Pęczak, Paweł Rodak, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Agata Chałupnik. Do serii należą też podręczniki, których nakłady zostały wyczerpane, a ich wznowienie nie jest przewidziane: «Wprowadzenie do wiedzy o kulturze», «Słowo o kulturze», «Teatr w kulturze», «Audiowizualność w kulturze».

Pozycje «Wiedzy o kulturze» wyróżnia nazwa serii widoczna na okładce i charakterystyczne logo na grzbiecie. Średnia objętość wznosi ponad 500 stron. Cena jednego tomu wynosi około 40 złotych.

Zobacz w księgarni!

Kolory idei

logoKI

Seria «Kolory idei» planowana jest jako zbiór tekstów autorów klasycznych i współczesnych z takich dziedzin jak socjologia, filozofia i politologia. Wkrótce ukaże się kolejny — książka Philippe`a Nemo «Co to jest Zachód». Redaktorem naukowym serii jest Paweł Śpiewak.

Książki wydawane w «Kolorach idei» są w wygodnym formacie A5. Wyróżniają je artystyczne okładki autorstwa Marka Sobczyka. Przeciętna cena jednej pozycji to około 20 zł.

Zobacz w księgarni!

Biblioteka Klasyków Nauki

ksiazka

"Bibliotekę Klasyków Nauki" tworzą starannie opracowane teksty dzieł największych uczonych, którym zawdzięczamy przełomowe odkrycia w szeroko pojętych naukach matematyczno-przyrodniczych, lub prac (esejów, rozważań z pogranicza nauki i filozofii przyrody), stanowiących ważne pozycje w kulturze naukowej różnych okresów - od starożytności po pierwsze dziesięciolecia XX wieku. Seria umożliwi polskiemu czytelnikowi bezpośredni dostęp do pism wielkich umysłów i przybliży najważniejsze dokonania naukowe ludzkości w ich realnym, historycznym kontekście. Poza naturalnym, źródłowym charakterem "Biblioteka Klasyków Nauki" - dzięki odpowiedniemu opracowaniu kolejnych tytułów (eseje wprowadzające, komentarze, uwagi bibliograficzne) - będzie mogła pełnić funkcję swego rodzaju spoiwa, łączącego kulturę nauk matematyczno-przyrodniczych z kulturą humanistyczną. Do współpracy przy kolejnych tomach są zapraszani luminarze polskiej nauki, znani specjaliści w danej dziedzinie, kompetentni historycy lub filozofowie nauki. Redaktorem naukowym serii jest dr Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie.

Zobacz w księgarni!

Communicare

ksiazka

Dzieła klasyków, przekłady, prace wybitnych autorów polskich i debiutantów - prezentujące systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze w ujęciu antropologicznym. Ujęciu dopiero się kształtującym, a już zyskującym znaczenie w naukach humanistycznych. Ideą serii jest przedstawienie projektu historii kultury powszechnej, autonomicznej - mającej własny przedmiot i własne ujęcie, tworzącej też nową perspektywę poznawczą. Jest to seria naukowa, adresowana do humanistów, zwłaszcza młodych - o nowoczesnej, antropologicznej orientacji; wskazująca im zadania na XXI wiek. Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. Andrzej Mencwel, wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz w księgarni!

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego

ksiazka

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego są serią od wielu lat publikowaną przez Wydawnictwa UW, a w 2004 r. wznowioną w atrakcyjnej i nowoczesnej szacie graficznej. Ukazują się w niej rozprawy naukowe (przede wszystkim dysertacje doktorskie i habilitacyjne), których autorami są wybitni przedstawiciele nauki polskiej - pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz w księgarni!

Anglica

ksiazka

Zbiór artykułów z zakresu literatury i kultury angielskiej i amerykańskiej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Ukazuje się w języku angielskim.

Zobacz w księgarni!

Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ksiazka

Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie to seria publikowana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego od 1959 r. (poz. 1). Prezentowane są w niej monografie dotyczące dziejów biblioteki, katalogi dokumentające jej zasoby historyczne, wyniki badań prowadzonych na podstawie zbiorów BUW.

Zobacz w księgarni!

chopin_baner_468x60


KOBiDZ

UWAGA
WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
poszukują osób lub ich spadkobierców
LISTA

prenumerata  Prenumerata czasopism


 

ZAMÓW BIULETYN WUW!

BOOKSHOP icon.gif


KATALOG
Nowości i zapowiedzi


Oferta WUW jest dostępna
w Księgarni Uniwersyteckiej LIBER
Krakowskie Przedmieœcie 24
od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-19.00
oraz w soboty i niedziele
w godz. 10.00-18.00
ZAMóWIENIA
Dział Handlowy
tel. 022 55 31 333
mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Konto: PL 54 1160 2202 0000 0000 4256 3626

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Name of the bank: Bank Millennium SA
Address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL54 1160 2202 0000 0000 4256 3626
Informujemy, iż wybrane pozycje naukowe Wydawnictw są dostępne w wersji elektronicznej na portalu ibuk.pl oraz CEEOL

youtube Facebook Twitter

Pismo UW Zapraszamy na stronę internetową
Pisma Uniwersytetu Warszawskiego.
Ksztaltowanie
Wladza wyobrazni
Balkany na Ukrainie
Przyjazn, ktorej nie bylo
Miasto na zadanie
Wychowanie jako milosc</a>
      <a href=
Księgarnia Uniwersytecka Liber
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
MuratorExpo
Azymut
F.K. Olesiejuk
Galeria Zachęta